“ศูนย์วิจัยมจธ.” ชี้ฐานข้อมูล-ก.ม.คุ้มครองสัตว์ป่าที่ศักดิ์สิทธิ์ ลดโรคอุบัติใหม่จากสัตว์สู่คน

More info.: https://siamrath.co.th/n/254102