ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร. ยุวพิน ด่านดุสิตาพันธ์ ได้รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตรครูอาวุโส ประจำปี 2561