ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.กรณ์กนก อายุสุข ได้รับรางวัลที่ 2 กลุ่มอุตสาหกรรม : นวัตกรรมการผลิตกรดเฟอริลูกความบริสุทธิ์สูงจากเศษวัสดุเหลือของน้ำมันรำข้าว เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เวชสำอางกลุ่มไวท์เทนนิ่ง ในการประกวดนวัตกรรมข้าวไทยปี 2565