ขอแสดงความยินดีกับรศ.ดร.ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์และนักวิจัยประจำห้องปฏิบัติการสารให้กลิ่นรสและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (BT532-533) สังกัดคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ได้เข้ารับใบรับรองระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี (มอก. 2677-2558) ภายใต้โครงการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมีในรูปแบบ Certification ระยะที่ 2

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/153237531447951/posts/pfbid02JBXnJ7DmkuAeYxiyepkgkNaqsrZaV3vxfnB48E1dwFzRGXDgAfbF8GEdyCUnUPQCl/?sfnsn=mo