ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาเอก โครงการทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/2565 (เริ่มการศึกษา มกราคม 2566)

นักศึกษาไทย : สมัครตั้งแต่วันนี้ – 21 พฤศจิกายน 2565
นักศึกษาต่างชาติ : สมัครตั้งแต่วันนี้ – 10 ตุลาคม 2565
สมัครผ่านเว็บไซต์ : https://admission.kmutt.ac.th หรือ http://petchra.kmutt.ac.th
รายละเอียดการรับสมัคร : https://kmutt.me/petchra2-2022


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา โทร. 02-470-8425, E-mail: admission@kmutt.ac.th