ขอแสดงความยินดีกับ ดร. วรธา กลิ่นสวาท อาจารย์สาขาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ

ได้รับทุนวิจัยจากมูลนิธิกระจกอาซาฮีประจำปี 2563 เรื่อง “Impacts of Human Disturbance on Genetic Connectivity and Diversity of Coastal and Riverine Population of Irrawaddy Dolphin (Orcaella brevirostris) in Thailand and Indonesia”