ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร. ตรีนุช สายทอง อาจารย์หลักสูตรชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ

ได้รับการสนับสนุนทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2563

เรื่อง “Multicellular metabolic modelling of carbon assimilation and allocation between source and sink tissues in cassava during storage root development”