คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชัยรัตน์ ตรีทรัพย์สุนทร ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าผู้ทำประโยชน์หรือสร้างชื่อเสียงให้กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์